เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์เครื่องจักรและเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
ระบบม้วนและระบบแผ่น รองรับปริมาณงานได้มาก