สติ๊กเกอร์ ลาเบล โพลีเอสเตอร์
สติ๊กเกอร์บาร์โค้ด สติ๊กเกอร์โพลีเอสเตอร์ 
 
    • สติ๊กเกอร์ ลาเบล ใช้ติดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์
    • สติ๊กเกอร์ ลาเบลใช้ติดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
    • สติ๊กเกอร์ ลาเบลใช้ติดเครื่องจักร
    • สติ๊กเกอร์ ลาเบล ความหนา 25-250 ไมค่อน ติดอุปกรณ์ทนความร้อนได้ดี