สติ๊กเกอร์ใส - PVC
- สติ๊กเกอร์ PVC ใส แบบแผ่น

 - สติ๊กเกอร์ตีพื้นสี

 

                                               
 
- สติ๊กเกอร์พิมพ์ 1 สีบาร์โค้ดตัวอักษร พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด
 
 
 

 
- สติ๊กเกอร์งานพิมพ์ด้วยระบบโรตารี่